Asbest verwijderen subsidie 2018

asbest verwijderen prijzen

Voorwaarden subsidieregeling asbest verwijderen 2018

Het verwijderen van asbest is iets wat aan de orde van de dag is. Vroeger werden veel dagen bekleed met asbest, omdat het een goedkoop materiaal was wat ook nog eens makkelijk te verwerken was en bovendien waterdicht is. Pas heel wat jaren later is aan het licht gekomen dat asbest zeer schadelijk is voor de natuur en de gezondheid van mensen. Dat is de reden dat asbest niet meer gebruikt mag worden bij de bouw van nieuwe huizen. Ook als je een dak laat vervangen met bijvoorbeeld bitumen dakbedekking, mag dat niet met asbest gedaan worden. Bovendien moet het asbest wat je verwijderd veilig afgevoerd en vernietigd worden, dat kun je niet simpelweg naar de vuilstort brengen. Omdat asbest zo gevaarlijk is, heeft de Nederlandse overheid vastgesteld dat in 2024 al het asbest weg moet zijn. Dat betekent dus dat als het dak van uw schuur met asbest bekleed is, u dat moet laten weghalen en vervangen voor ander materiaal.

Asbest verwijderen prijzen

Asbest verwijderen is niet heel goedkoop. Dat komt doordat het materiaal op de juiste manier verwijderd moet worden en vervolgens afgevoerd moet worden naar speciale inzamelpunten, waarna het vernietigd wordt op een manier die zo min mogelijk schade aan de natuur aanricht. Het is daarom ook niet verstandig om zelf aan de slag te gaan. Het is beter als u een erkend bedrijf inhuurt wat hierin gespecialiseerd is. Asbest is namelijk erg schadelijk voor de gezondheid, waardoor het erg belangrijk is om de juiste bescherming te dragen. De prijzen voor het verwijderen van asbest zijn gebaseerd op het oppervlakte waar de asbest zit. De kosten voor het vernietigen zijn hier namelijk ook op gebaseerd en zitten bij de verwijdering door een erkend bedrijf vaak inbegrepen. De kosten lopen natuurlijk uiteen per bedrijf, maar zijn gemiddeld even hoog. In onderstaande tabel vindt u een schatting van de kosten per vierkante meter.

Oppervlakte Kosten
1 – 10 m2 €600,-
11 – 20 m2 €750,-
21 – 30 m2 €850,-
31 – 50 m2 €900,-

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen in 2018?

Omdat er in zoveel huizen asbest gebruikt is, heeft de overheid een subsidieregeling opgesteld. Als u asbest weg wilt laten halen, kunt u dus een subsidie aanvragen bij de overheid. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de oppervlakte van de asbest. U kun per vierkante meter €4,50 krijgen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet er tenminste 35 vierkante meter asbest weg te halen zijn. Er zit ook een bovengrens aan de hoogte van de subsidie. Per adres wordt er maximaal €25.000,- gesubsidieerd. In totaal heeft de overheid in 2018 een budget van €25 miljoen voor de verwijdering van asbest. Als dat bedrag bereikt is voordat u aanvraag heeft gedaan, dan valt uw claim onder het budget van 2018. U krijgt dan dus later pas de subsidie.

Regeling voor bedrijven

De subsidie die in de vorige alinea beschreven is, geldt enkel voor particulieren. Voor bedrijven heeft de overheid andere regelingen beschikbaar gesteld. Dat is gedaan omdat de invloed op het milieu groter is van een bedrijfspand dan van een woonhuis. Bedrijven worden dus, nog meer dan particulieren, aangemoedigd om het asbest zo snel mogelijk te laten verwijderen. Er zijn twee regelingen waar bedrijven gebruikt van kunnen maken. Dat zijn de MIA en de VAMIL regeling. MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek en VAMIL staat voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Met de MIA kunt u tot wel 36 procent van het investeringsbedrag terugkrijgen en met de VAMIL tot wel 75 procent. U kunt deze twee regelingen ook combineren.

Meldingsplicht

Als u weet dat er asbest aanwezig is in de woning, of als u het pand met asbest wilt slopen, heeft u een meldingsplicht. Met deze melding maakt u kenbaar aan andere partijen dat er asbest in de woning aanwezig is. Als u bijvoorbeeld uw huis gaat verkopen en het dak van de schuur bevat asbest, dan bent u verplicht dat te melden aan de kopers. Ook als u een pand wilt slopen waar zich asbest in bevindt, bent u verplicht dat te melden aan de gemeente. Dan pas mag u overgaan tot de sloop, mits u de juiste maatregelen heeft genomen. Deze meldingsplicht is ingesteld om het risico voor de volksgezondheid en het milieu zo klein mogelijk te maken. Asbest is immers een zeer ongezond en risicovol materiaal.

Diverse asbest offertes vergelijken

Laat u het asbest weghalen door een erkend bedrijf? Dan is het verstandig om verschillende offertes met elkaar te vergelijken. Via de website Dekkerbv.nl vergelijkt u vrijblijvend offertes bij meerdere erkende asbestsaneerders bij u uit de buurt. Bij het vergelijken van aanbieders moet u op een aantal dingen letten. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat het bedrijf de juiste kunde en materialen heeft om het asbest weg te halen. Daarnaast is het handig om van tevoren te weten wat er gebeurt met het weggehaalde asbest. Een goed bedrijf zal altijd zelf de asbest afvoeren, omdat ze daarvoor de juiste middelen hebben. Tenslotte is de prijs natuurlijk van belang. Als het te goedkoop is, loopt u het risico dat het asbest niet op de juiste manier weggehaald wordt.